หน้าแรก > คำชี้แจงทางกฎหมาย

ถูกกฎหมาย  คำให้การ

 

ข้อมูล  และ  วัสดุ  บรรจุ  ใน  นี้  เว็บไซต์  เป็น  ตกแต่งแล้ว  ถึง  คุณ  โดย  มามิบอท  การผลิต  สหรัฐอเมริกา  จำกัด  (“มามิบอท”)  สำหรับ  ข้อมูล  วัตถุประสงค์  เท่านั้น.  โปรด  อ่าน  ที่  กำลังติดตาม  เงื่อนไข  และ  เงื่อนไข  อย่างระมัดระวัง  ก่อน  การเข้าถึง  และ  โดยใช้  นี้  เว็บไซต์.
โดย  การเข้าถึง  และ  โดยใช้  นี้  เว็บไซต์,  หรือ  โดย  กำลังดาวน์โหลด  ใด ๆ  วัสดุ  จาก  นี้  เว็บไซต์,  คุณ  จะ  เป็น  ถือว่า  ถึง  เห็นด้วย  ถึง  อยู่  และ  เป็น  ผูกพัน  โดย  ที่  เงื่อนไข  และ  เงื่อนไข  ด้านล่าง  และ  ที่อื่น  ภายใน  นี้  เว็บไซต์.  ถ้า  คุณ  ทำ  ไม่  เห็นด้วย  ถึง  เหล่านี้  เงื่อนไข  และ  เงื่อนไข,  โปรด  หยุด  การเข้าถึง  นี้  เว็บไซต์  หรือดาวน์โหลดเอกสารใดๆ จากเว็บไซต์นี้ หากคุณเข้าใช้เว็บไซต์ต่อไป จะถือว่าคุณได้อ่าน เข้าใจ และตกลงที่จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดและเงื่อนไข และปฏิบัติตามกฎหมายหรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  

 

ทางปัญญา  คุณสมบัติ  สิทธิ

 

ข้อมูล  บรรจุ  ใน  นี้  เว็บไซต์  เป็น  ลิขสิทธิ์  ทำงาน  และ  ใด ๆ  ไม่ได้รับอนุญาต  ใช้  ของ  ใด ๆ  วัสดุ  บน  นี้  เว็บไซต์  พฤษภาคม  เป็น  เอ  การละเมิด  ของ  ลิขสิทธิ์,  เครื่องหมายการค้า,  และ  อื่น ๆ  กฎหมาย  ปกครอง  ที่  วัสดุ  นำเสนอ  บน  นี้  เว็บไซต์.  ดิ  วัสดุ  เป็น  ลิขสิทธิ์  ผลงาน  ภายใต้  การป้องกัน  ของ  ทั่วโลก  ลิขสิทธิ์  กฎหมาย  และ  สนธิสัญญา  บทบัญญัติ  ดิ  วัสดุ  พฤษภาคม  ไม่  เป็น  คัดลอก  ทำซ้ำ,  แก้ไข  ที่ตีพิมพ์,  ตีพิมพ์ซ้ำ  อัปโหลด  ดาวน์โหลด  โพสต์  ส่ง,  หรือ  แจกจ่าย  ใน  ใด ๆ  ทาง,  ปราศจาก  Mamibot's  ก่อน  เขียนไว้  การอนุญาต.  เข้าถึง  ถึง  นี้  เว็บไซต์  ทำ  ไม่  ให้  คุณ  ใด ๆ  ใบอนุญาต  ถึง  ที่  ทางปัญญา  คุณสมบัติ  สิทธิ  ของ  มามิบอท  หรือ  ใด ๆ  ที่สาม  งานสังสรรค์.

 

เครื่องหมายการค้า  ใช้แล้ว  ใน  นี้  เว็บไซต์  เป็น  ทั้ง  เป็นเจ้าของ  โดย  มามิบอท  หรือ  ของมัน  บริษัทในเครือ  หรือ  ใช้แล้ว  ภายใต้  ใบอนุญาต  จาก  ที่  ตามลำดับ  เครื่องหมายการค้า  เจ้าของ  เหล่านั้น  เครื่องหมายการค้า  จะ  ไม่  เป็น  ใช้แล้ว  ปราศจาก  ที่  ก่อน  เขียนไว้  การอนุญาต  จาก  ที่  ตามลำดับ  เครื่องหมายการค้า  เจ้าของ.

 

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

 

ข้อมูล  บรรจุ  ใน  นี้  เว็บไซต์  พฤษภาคม  บรรจุ  ความไม่ถูกต้อง  และ  วิชาการพิมพ์  ข้อผิดพลาด  และ  เป็น  ให้  "เช่น  เป็น"  ปราศจาก  ใด ๆ  ด่วน  หรือ  การรับประกันโดยนัยใดๆ ก็ตาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง (i) การรับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ ความสามารถในการซื้อขาย การไม่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา หรือความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะใดๆ หรือ (ii) การรับประกันความน่าเชื่อถือของคำแนะนำ ความคิดเห็น คำสั่งหรือข้อมูลอื่น ๆ ที่แสดงหรือเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ คุณรับทราบว่าคำแนะนำ ความคิดเห็น ข้อความ บันทึก หรือข้อมูลดังกล่าวถือเป็นความเสี่ยงของคุณแต่เพียงผู้เดียว Mamibot ขอสงวนสิทธิ์ตามดุลยพินิจของตน แต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไขข้อผิดพลาดหรือการละเว้นในส่วนใด ๆ ของเว็บไซต์ Mamibot อาจทำการเปลี่ยนแปลงอื่นใดในเว็บไซต์ วัสดุ ผลิตภัณฑ์ หรือข้อมูลที่อยู่ในเว็บไซต์นี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ  ไม่ว่าในกรณีใด Mamibot หรือผู้อนุญาต/ซัพพลายเออร์จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ก็ตาม (รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร การหยุดชะงักของธุรกิจ การสูญเสียข้อมูล) ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือไม่สามารถใช้ข้อมูลได้ แม้ว่า Mamibot ได้รับคำแนะนำถึงความเป็นไปได้ของความเสียหายดังกล่าว Mamibot ยังไม่รับประกันว่าฟังก์ชันที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้จะไม่มีการหยุดชะงักหรือปราศจากข้อผิดพลาด หรือข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือเว็บไซต์นี้หรือเซิร์ฟเวอร์ที่จัดให้ปราศจากไวรัสหรือส่วนประกอบที่เป็นอันตรายอื่นๆ คุณเข้าใจและยอมรับว่าข้อมูลที่ดาวน์โหลดหรือได้รับจากการใช้เว็บไซต์นั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและความเสี่ยงของคุณเอง และคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณหรือการสูญหายของข้อมูลที่เป็นผลมาจากการดาวน์โหลดข้อมูล Mamibot ไม่รับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้าที่ซื้อหรือได้รับผ่านเว็บไซต์หรือธุรกรรมใด ๆ ที่ป้อนผ่านเว็บไซต์  

 

ข้อจำกัด  ของ  ความรับผิด

 

ภายใต้  ไม่  สถานการณ์  จะ  มามิบอท  เป็น  รับผิดชอบ  สำหรับ  ใด ๆ  โดยตรง,  ทางอ้อม,  บังเอิญ,  พิเศษ  หรือ  ผลสืบเนื่อง  ความเสียหาย  ผลลัพธ์  จาก:  (ผม)  ที่  ใช้  หรือ  ที่  ไร้ความสามารถ  ถึง  ใช้  ที่  เว็บไซต์;  (ii)  ที่  ค่าใช้จ่าย  ของ  จัดซื้อจัดจ้าง  ของ  ทดแทน  สินค้า  ผลลัพธ์  จาก  ใด ๆ  สินค้า  ซื้อแล้ว  หรือ  ได้รับ  หรือ  ข้อความ  ได้รับ  หรือ  การทำธุรกรรม  เข้ามา  เข้าไปข้างใน  ผ่าน  ที่  เว็บไซต์;  (สาม)  ข้อมูล  บรรจุ  ใน  ที่  เว็บไซต์;  หรือ  (ง)  ใด ๆ  อื่น ๆ  วัตถุ  ที่เกี่ยวข้อง  ถึง  ที่  เว็บไซต์,  สม่ำเสมอ  ถ้า  มามิบอท  มี  รับ  แนะนำ  ของ  ที่  ความเป็นไปได้  ของ  เช่น  ความเสียหาย

 

ไม่  ลูกค้า  ความสัมพันธ์

 

ไม่  ลูกค้า,  คำแนะนำ  ความไว้วางใจ  หรือ  มืออาชีพ  ความสัมพันธ์  กับ  มามิบอท  หรือ  ใด ๆ  อื่น ๆ  บุคคล  เป็น  เกี่ยวข้อง  หรือ  ที่จัดตั้งขึ้น  โดย  การเข้าถึง  หรือ  โดยใช้  เว็บไซต์นี้

 

อีเมล  การสื่อสาร

 

มามิบอท  และ/หรือ  ของมัน  เชื่อมต่อ  ที่สาม  ปาร์ตี้  พฤษภาคม,  จาก  เวลา  ถึง  เวลา,  ส่ง  อีเมล  ข้อความ  ถึง  คุณ  ประกอบด้วย  การตลาด  หรือ  โปรโมชั่น  ข้อมูล,  ฯลฯ 

มามิบอท  ทำ  ไม่  ทำ  ใด ๆ  รับรอง  การเป็นตัวแทน  หรือ  การรับประกัน  กับ  เคารพ  ถึง  ที่  เนื้อหา  ของ  ใด ๆ  เช่น  อีเมล  ข้อความ  หรือ  ใด ๆ  สินค้า  หรือ  เว็บไซต์  ที่  พฤษภาคม  เป็น  ได้รับ  จาก  เช่น  ที่สาม  ปาร์ตี้,  และ  คุณ  เห็นด้วย  นั่น  มามิบอท  จะ  ไม่  มี  ใด ๆ  ความรับผิด  หรือ  เป็น  รับผิดชอบ  สำหรับ  ใด ๆ  ความเสียหาย  อะไรก็ได้  กับ  เคารพ  ถึง  ใด ๆ  เช่น  การติดต่อ  หรือ  โปรโมชั่น  รวมทั้ง  แต่  ไม่  ถูก จำกัด  ถึง  การชำระเงิน  และ  จัดส่ง  ของ  สินค้า,  ผลลัพธ์  จาก  การติดต่อ  กับ  เช่น  ผู้โฆษณา  บน  ที่  เว็บไซต์.

 

ที่สาม  งานสังสรรค์  เว็บไซต์

 

นี้  เว็บไซต์  พฤษภาคม  ผลิต  อัตโนมัติ  ค้นหา  ผล  หรือ  มิฉะนั้น  ลิงค์  คุณ  ถึง  อื่น ๆ  เว็บไซต์  บน  ที่  อินเทอร์เน็ต.  เหล่านี้  เว็บไซต์  เป็น  ให้  แต่เพียงผู้เดียว  เช่น  เอ 

มารยาท  และ  ความสะดวก  ถึง  คุณ.  เหล่านั้น  เว็บไซต์  เป็น  ไม่  ภายใต้  ที่  ควบคุม  ของ  มามิบอท  และ  บาง  พฤษภาคม  บรรจุ  ข้อมูล  หรือ  วัสดุ  นั่น  บาง  ผู้คน  พฤษภาคม  หา  ไม่เหมาะสม  หรือ  ก้าวร้าว.  คุณ  รับทราบ  นั่น  มามิบอท  เป็น  ไม่  รับผิดชอบ  สำหรับ  ที่  ความแม่นยำ,  ลิขสิทธิ์  การปฏิบัติตาม  ถูกต้องตามกฎหมาย,  ความเหมาะสม,  หรือ  ใด ๆ 

อื่น ๆ  ด้าน  ของ  ที่  เนื้อหา  ของ  เช่น  เว็บไซต์  ดิ  รวม  ของ  เช่น  เอ  ลิงค์  ทำ  ไม่  แปลว่า  รับรอง  ของ  ที่  เว็บไซต์  โดย  มามิบอท  หรือ  ใด ๆ  สมาคม  กับ  ของมัน  ผู้ประกอบการ

 

การชดใช้ค่าเสียหาย

 

คุณ  เห็นด้วย  ถึง  ชดใช้ค่าเสียหาย  และ  ถือ  แต่ละ  ของ  มามิบอท  ของมัน  บริษัทในเครือ  บริษัทในเครือ  เจ้าหน้าที่  และ  พนักงาน,  ไม่เป็นอันตราย  จาก  ใด ๆ  เรียกร้อง  หรือ  ความต้องการ,  รวมทั้ง 

มีเหตุผล  ทนายความ  ค่าธรรมเนียม  ทำ  โดย  ใด ๆ  ที่สาม  งานสังสรรค์  เนื่องจาก  ถึง  หรือ  เกิดขึ้น  ออก  ของ  ของคุณ  ใช้  ของ  ที่  เว็บไซต์  ใน  การละเมิด  ของ  ที่  เงื่อนไข  และ  เงื่อนไข  โดย  คุณ,  หรือ  การละเมิดลิขสิทธิ์  โดย  คุณ,  หรือ  ใด ๆ  อื่น ๆ  ผู้ใช้/สมาชิก  ของ  ของคุณ  จดทะเบียน  บัญชีผู้ใช้,  ของ  ใด ๆ  ทางปัญญา  คุณสมบัติ  หรือ  อื่น ๆ  ขวา  ของ  ใด ๆ  บุคคล  หรือ  นิติบุคคล

 

การปกครอง  กฎหมาย

นี้  เว็บไซต์  เป็น  ควบคุม  โดย  มามิบอท  จาก  ของมัน  สำนักงาน  ภายใน  ที่  ยูไนเต็ด  รัฐ  เหล่านั้น  ใคร  เลือก  ถึง  เข้าถึง  นี้  เว็บไซต์  จาก  อื่น ๆ  สถานที่  ทำ  ดังนั้น  บน 

ของพวกเขา  เป็นเจ้าของ  ความคิดริเริ่ม  และ  เป็น  รับผิดชอบ  สำหรับ  การปฏิบัติตาม  กับ  ใช้ได้  ท้องถิ่น  กฎหมาย  ถ้า  และ  ถึง  ที่  ขอบเขต  นั่น  ท้องถิ่น  กฎหมาย  เป็น  ใช้บังคับ  โดย  การเข้าถึง  นี้  เว็บไซต์  คุณ  เห็นด้วย  นั่น  ที่  กฎหมาย  ของ  ที่  ยูไนเต็ด  รัฐ  ปราศจาก  คำนึงถึง  ถึง  ความขัดแย้ง  ของ  กฎหมาย  หลักการ  จะ  นำมาใช้  ถึง  ทั้งหมด  เรื่อง  ที่เกี่ยวข้อง  ถึง  นี้  เว็บไซต์,  และ  คุณ  เห็นด้วย  นั่น  ใด ๆ  คดีความ  ใน  การเชื่อมต่อ  กับ  นี้  เว็บไซต์  จะ  เป็น  เรื่อง  ถึง  ที่  พิเศษ  อำนาจศาล  ของ  ที่  สถานะ  และ  รัฐบาลกลาง  ศาล  ตั้งอยู่  ใน  เดลาแวร์  มามิบอท  พฤษภาคม  แก้ไข  ที่  เงื่อนไข  และ  เงื่อนไข  จาก  เวลา  ถึง  เวลา  ใน  ของมัน  เพียงผู้เดียว  ดุลยพินิจ  มามิบอท  พฤษภาคม  จัดเตรียม  คุณ  กับ  มีเหตุผล  สังเกต  ของ  ใด ๆ  เช่น 

การเปลี่ยนแปลง  และ  ต่อ  ใช้  ของ  ที่  เว็บไซต์  จะ  เป็น  โดยนัย  เช่น  การยอมรับ  ถึง  เช่น  การเปลี่ยนแปลง

 

การสิ้นสุด

มามิบอท  เงินสำรอง  ที่  ขวา,  ใน  ของมัน  เพียงผู้เดียว  ดุลยพินิจ  ถึง  ยุติ  ของคุณ  เข้าถึง  ถึง  ทั้งหมด  หรือ  ส่วนหนึ่ง  ของ  นี้  เว็บไซต์,  กับ  หรือ  ปราศจาก  สังเกต.